ἀ-διά-φορος

[34] ἀ-διά-φορος, nicht verschieden, gleichgültig, τὰ ἀδ. der Stoiker, was weder gut noch böse ist (Cic. Fin. III, 16, [34] res mediae, indiflerentes), vgl. Stob. Ecl. 2, 7; Diog. L. 7, 162; Luc. Conv. öfter. – Adv., Plut. adv. Stoic. 7.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 34-35.
Lizenz:
Faksimiles:
34 | 35
Kategorien: