ἀ-δια-φορία

[34] ἀ-δια-φορία, , Gleichgültigkeit, Cic. Acad. 2, 42 Attic. 2, 17; πρός τι, Plut. adv. St. 27. Von

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 34.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika