ἀ-δια-φορητικόν

[34] ἀ-δια-φορητικόν, τό, Arr. Epict. 2, 1, 14, =

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 34.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika