ἀ-δι-άλλακτος

[34] ἀ-δι-άλλακτος, unversöhnlich, bes. ἐχϑρός, z. B. Dem. 24, 8; πόλεμος Plut. Syll. 25. – Adv., ἀδιαλλάκτως ἔχειν πρός τινα Dion. Hal. 6, 56; Plut. oft.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 34.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: