ἀ-δι-ακόντιστον

[34] ἀ-δι-ακόντιστον, δέρμα Ael. V. H. 13, 15, für Geschosse undurchdringlich, wahrscheinlich bessere Lesart für ἀδιακόνιστος.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 34.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: