ἀ-δι-έργαστος

[35] ἀ-δι-έργαστος, nicht fertig gearbeitet, λόγον μὴ καταλιπεῖν ἡμιτελῆ μηδ' ἀδ. Isocr. 12, 268.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 35.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: