ἀ-δι-ερεύνητος

[35] ἀ-δι-ερεύνητος, 1) unerforscht, ohne zu fragen, Plut. Dio 19. – 2) unerforschlich, Plat. Tim. 25 d πέλαγος.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 35.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: