ἀ-δι-ευ-κρίνητος

[35] ἀ-δι-ευ-κρίνητος, nicht genau unterschieden, Hermog.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 35.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: