ἀ-δοκίμαστος

[36] ἀ-δοκίμαστος, ungeprüft, ohne vorangegangene δοκιμασία, Census, ἱππεύω Lys. 14, 8. 16, 13.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 36.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: