ἀ-δοξία

[36] ἀ-δοξία, , Ruhmlosigkeit, schlechter Ruf, neben ἀτιμία Plat. Phaedr. 82 e; ἡ παρὰ τοῖς ἀνϑρώποις ἀδ., übler Ruf bei den Menschen, Xen. Mem. 1, 3, 4; neben αἰσχύνη Dem. 25, 8; ἡ ἐπὶ τοῖς πεπραγμένοις ἀδ., [36] Schande um das Gethane, 1, 11, u. öfter, auch Sp.; Verachtung, App. Syr. 41.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 36-37.
Lizenz:
Faksimiles:
36 | 37
Kategorien: