ἀ-δοξο-ποίητος

[37] ἀ-δοξο-ποίητος, ζῶα, nicht durch Meinungen geleitet, gedankenlos, Pol. 6, 5, 8.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 37.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: