ἀ-δᾳδο ύχητοι γάμοι

[31] ἀ-δᾳδο ύχητοι γάμοι, Hochzeit ohne Fackelbeleuchtung, Apion bei Eust.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 31.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika