ἀ-είκεια

[39] ἀ-είκεια, Hom. ἀεικείη, ἡ, Il. 24, 19 Od. 20, 308; Her. 1, 73. 115, mit der v. l. ἀεικίη; att. αἰκία.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 39.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: