ἀ-εικέλιος

[39] ἀ-εικέλιος, α, ον, Od. 19, 341 ἀεικελίῳ ἐνὶ κοίτῃ; unziemlich, schmählich, πληγαί Od. 4, 244, ἄλγος 14, 32, ἀλαωτύς 9, 503; dah. schlecht, gering, δίφρος 20. 259 (Apoll. Lex. εὐτελής), χιτών 24, 228, u. so von dem zum Bettler verwandelten Odysseus 13, 402, unansehnlich, vgl. 6, 242; so δέμας Eur. Andr. 131. – Adv. Od. 8, 231.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 39.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: