ἀ-εικής

[39] ἀ-εικής, ές, Hom. u. a. D., att. αἰκής, dasselbe, sehr oft Hom., λοιγός Il. 1, 456, πληγαί 2, 264, ἔργον u. πότμος oft; οὔ οἱ ἀεικές, es paßt sich wohl für ihn, Iliad. 15, 496. 19, 124; ähnlich Her. οὔ νύν τοι ἀεικὲς οὐδὲν ᾑν, es war ganz natürlich, 3, 33; – unansehnlich, gering, μισϑός Il. 12, 435, πήρα Od. 13, 437. – Bei Tragg., δεσμός Aesch. Pr. 97. 523, πῆμα 470; στολή Soph. El. 184. – Adv., 102.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 39.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: