ἀ-ειδέλιος

[39] ἀ-ειδέλιος u. ἀ-είδελος, in frg. bei VLL., 1) unsichtbar. – 2) unansehnlich, Opp. C. 3, 160 H. 1, 86 u. sonst. – 3) bei Nic. Th. 20, blendend (wo Einige ἀείδελος für -δηλος, Buttm. ἀ-ειδής, was man nicht ansehen kann, erkl.).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 39.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: