ἀ-ειδής

[39] ἀ-ειδής, ές, 1) unsichtbar, bei Plat. oft dem ὁρατός entgegengesetzt, Phaed. 79 a ff.; καὶ ἄπυστος Ax. 565 e; so Plut. u. Philo oft. – 2) ungestaltet, Philet. com. Ath. XIII, 587 e; νεανίσκος οὐκ ἀ. D. Sic. 2, 4. – Adv. ἀειδῶς.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 39.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: