ἀ-ελπής

[41] ἀ-ελπής, ές, unverhofft, Hom. einmal, Od. 5, 408 ἐπεὶ δὴ γαῖαν ἀελπέα δῶκεν ἰδέσϑαι Ζεύς, v. l. ἀελπτέα.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 41.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: