ἀ-ελπτέοντες

[41] ἀ-ελπτέοντες, nicht erwartend, Il. 7, 310 (ἅπαξ εἰρημ.); Herod. 7, 168; vgl. Lob. Phryn. 570.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 41.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: