ἀ-ζἤτητος

[43] ἀ-ζἤτητος, frei von Untersuchung, Aesch. 3, 22; ununtersucht, Sp.; ἀζητήτως ἔχειν τινός, nicht geschickt sein zur Untersuchung, Philo.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 43.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: