ἀ-ζήμιος

[43] ἀ-ζήμιος, straflos, Her. 1, 212; oft in att. Prosa, ἀφιέναι τινὰ ἀζ. Lys. 22, 17; ἀπαλλάττεσϑαι ἀζ. Plat. Legg. IV, 721 d, u. sonst; ἀζήμιοι ὑπὸ ϑεῶν ἐσόμεϑα Rep. II, 366 a; neben ἀβλαβής, ohne Verlust, Legg. IX, 865 c; ohne Schaden, Xen. Mem. 3, 9, 13. Bei Soph. El. 1091 schuldlos. – Ios. braucht es auch activisch, wie das adv.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 43.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: