ἀ-ηθέσσω

[44] ἀ-ηθέσσω, ungewohnt sein, Hom. einmal, Iliad. 10, 493 νεκροῖς ἀμβαίνοντες, ἀήϑεσσον γὰρ ἔτ'αὖτῶι; ἔτι ἀηϑέσσουσα δὐης Ap. Rh. 4, 38.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 44.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: