ἀ-ηθέω

[44] ἀ-ηθέω, dasselbe. Bei Ap. Rh. 1, 1171 scheint aber für ἀήϑεσαν richtiger die alte Lesart ἀήϑεσον, Verkürzung für ἀήϑεσσον.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 44.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: