ἀ-ήθης

[44] ἀ-ήθης, ες, 1) ungewohnt, μάχης Thuc. 4, 34; λόγων Piat. Lach. 194 a; τοῦ κατακούειν Dem. 1, 23; oft von Sachen, ungewöhnlich, ὄψις Aesch. Suppl. 562; γραῖα Soph. Tr. 866, mit der Nebenbedeutung des Schrecklichen. – 2) Ohne Charakter, entgegengesetzt ἦϑος ἔχων, Arlst. Poet. 25. – Adv. ἀήϑως, Thuc. 4, 17.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 44.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: