ἀ-θέμιτος

[45] ἀ-θέμιτος, dasselbe, Antiph. 1, 22; Her. 7, 33; v. l. für ἀϑέμιστα, Plut. Aem. 19 u. Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 45.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: