ἄ-θεος

[45] ἄ-θεος, ohne Gott, 1) ohne göttliche Hülfe, Soph. O. R. 663; bes. adv. ἀϑέως, 254 u. El. 1172. – 2) der Gott leugnet, Plut. Superst. 11, oder die vom Staate anerkannten Götter verwirft, Beiname mehrerer Philosophen; bes. Diagoras, Cic. N. D. 1, 23. – 3) der gottlos handelt, ruchlos, ἀνήρ Aesch. Eum. 196; φρονήματα Pers. 794; Pind. βέλη P. 4, 162; Soph. Tr. 1028; Ar. Plut. 491, mit πονηρός verb. Auch in Prosa, ἀϑεώτερον γίγνεσϑαι Lys. 6, 32. Bei Plat. τὸ ἄϑεον καὶ σκοτεινόν, [45] das von Gott abgewendete; oft Plut. – Bei Ath. X, 448 e sind ἄϑεα ὀνόματα im Ggstz von ϑεοφόρα, worin ϑεός nicht vorkommt. – Adv. ἀϑέως, Antiph. 1, 21.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 45-46.
Lizenz:
Faksimiles:
45 | 46
Kategorien: