ἀ-θέᾱτος

[45] ἀ-θέᾱτος, 1) ungesehen, Luc. Nigr. 23 Alex. 26; was nicht gesehen werden darf, ἱερά Phocyl. 94; Plut. Num. 9 u. sonst. – 2) nicht sehend, ϑεάματος ἡδίστου, der den schönsten Anblick nicht gesehen, Xen. Mem. 2, 1, 31; Arist. mund. 1; ἀληϑείας Luc. Nigr. 15; mit ἄπειρος verb. Plut. Oth. 6.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 45.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: