ἀ-θεεί

[45] ἀ-θεεί, ohne Gott, ohne göttliche Fügung, Hom. einmal, Od. 18, 353; Mosch. 2, 148 u. Sp. D., wie K. S.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 45.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: