ἀ-θαμβείῆσι

[45] ἀ-θαμβείῆσι μανίαις, Herm. Conj. Ibyc. 1 für die gew. L, ἀϑάμβησε, sich nicht verwundern; Müller conj. ἀϑαμβοσύνη.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 45.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: