ἀ-θαμβής

[45] ἀ-θαμβής, ές, nicht staunend, furchtlos, ἔρως Mel. 91 (v, 177); σκότου Plut. Lyc. 16.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 45.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: