ἀ-θαμβία

[45] ἀ-θαμβία, , Furchtlosigkeit, animus terrore liber, Cic. Fin. v, 29.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 45.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: