ἀ-θανασία

[45] ἀ-θανασία, , Unsterblichkeit, Plat. Phaedr. 246 a u. Folgde. – Auch ein Arzneimittel, D. Sic. 1, 25; = ἀμβροσία, Luc. D. D. 4.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 45.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: