ἀ-θανατίζω

[45] ἀ-θανατίζω, unsterblich machen, Arist. bei Ath. XV, 697 b u. Sp. – Pass., unsterblich werden, fortdauern, Pol. 6, 54, 2; οἱ Γέται ἀϑανατίζοντες, die sich für unsterblich halten, Her. 4, 94. 5, 4.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 45.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: