ἀ-θεράπευτος

[46] ἀ-θεράπευτος, ungepflegt, οὐδὲν ἀϑ. ἐᾶν Xen. Mem. 2, 4, 3, nichts ohne Pflege lassen; Plut. Luc.; unheilbar, Luc. Ocyp. 27; τὸ πεπρωμένον ἀϑεράπευτον, Aeson. 42.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 46.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: