ἀ-θεραπευσία

[46] ἀ-θεραπευσία, , dasselbe, Vernachlässigung, ϑεῶν Plat. Rep. IV, 443 a u. Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 46.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: