ἀ-θησαύριστος

[46] ἀ-θησαύριστος, nicht aufzubewahren, Plat. Legg. VIII, 844 d.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 46.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: