ἄ-θηρος

[46] ἄ-θηρος, 1) ohne Wild, Her. 4, 185; Plut. τὸ ἄϑηρον, = ἀϑηρία, sol. an. 32. – 2) ohne Jagdbeute, ἡμέρα Aesch. bei B. A. 351.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 46.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: