ἀ-θριπ-ήδεστος

[47] ἀ-θριπ-ήδεστος, nicht wurmstichig; dazu ein superl. ἀϑριπηδέστατος, Theophr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 47.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: