ἄ-θριξ

[47] ἄ-θριξ, ἄτριχος, haarlos, ἄτριχας Matro Ath. XIV, 656 e; ἄτριχα πρόςωπα Aes. 149.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 47.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: