ἀ-θῡμία

[48] ἀ-θῡμία, , Muthlosigkeit, Verzagtheit, Soph. Ant. 237; Betrübniß, Her. 1, 37; oft in Prosa εἰς ἀϑυμίαν καϑιστάναι, ἀϑ. ἐντιϑέναι, παρέχειν, ἐμβάλλειν, ἐμπεσεῖν; bei Xen. Cvr. 1, 6, 13 der προϑυμία entgegengesetzt. Bei Lys. 12, 3 folgt μή darauf.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 48.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: