ἀ-θῡμέω

[48] ἀ-θῡμέω, muthlos, verzagt, verdrossen sein, Aesch. Pr. 472; Soph. O. R. 747, wo μή darauf folgt, wie εἰ Tr. 666; Eur. El. 131. Häufiger in Prosa, ἐπί τινι über etwas, Isocr. 4, 3; ἐπὶ τοῖς παροῦσι, bei der gegenwärtigen Lage, Is. 7, 14; wofür Dem. 4, 2 τοῖς παροῦσι πράγμασιν οὐκ ἀϑυμητέον; wie Xen. An. 5, 10, 14 u. Soph. El. 769; c. acc., τὴν τελευτήν Thuc. 5, 91, in Beziehung auf das Ende; ἐκεῖνο ἀϑυμῶ ὅτι, das ist meine Besorgniß, daß, Xen. Mem. 4, 3, 15; εἴς τι Plat. Riv. 135 a; πρός τι Thuc. 2, 88; Plut. Dion. 25.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 48.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: