ἀ-ήττητος

[45] ἀ-ήττητος, = ἀήσσητος, unbesiegt, Plat. Menex. 243 d; unbesieglich, Rep. II, 375 b; oft Plut.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 45.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: