ἀ-θῡρό-νομος

[48] ἀ-θῡρό-νομος, Hesych., mit den Gesetzen spielend.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 48.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: