ἀ-κίνδῡνος

[73] ἀ-κίνδῡνος, gefahrlos, sicher, ἔπος Pind. P. 2, 66; αἰών 4, 189; βίος Eur. Iph. A. 17. Oft in att. Prosa, z. B. Th. 1, 124; Xen. Cyr. 4, 5, 28. Adv. ἀσφαλέστερον καὶ ἀκινδυνότερον διαπορευϑῆναι Plat. Phaed. 85 d.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 73.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: