ἀ-κινδυνότης

[73] ἀ-κινδυνότης, ητος, ἡ, das Ungefährdetsein, Galen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 73.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: