ἀ-καίριμος

[67] ἀ-καίριμος, α, ον, unzeitig, ungelegen, ὅ, τι κεν ἐπ' ἀκαιρίμαν γλῶσσαν ἔλϑῃ, sprüchw., was einem in den Mund kommt, Dion. Hal. C. V. p. 12; vgl. Athen. V, 217 c; Luc. hist. conscr. 32.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 67.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: