ἀ-καιρία

[67] ἀ-καιρία, , 1) ungelegene Zeit, Unzeit; Ggstz ἐγκαιρία Plat. Polit. 305 d und καιρός Dem. 1, 24, wo es auch ungünstige Lage sein kann. – 2) zudringliches u. lästiges Betragen, eigtl. wer zur Unzeit stört, Theophr. Char. 12; mit ἀδικία verb., Plat. Conv. 182 a; vgl. Pol. 5, 15, 2; Plut. Pomp. 60 ἀκαιρίαν πράως φέρειν, die Zudringlichkeit ertragen. Bei Isocr. 12, 86 steht λόγου ακαιρία der συμμετρία entgegen, Unangemessenheit.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 67.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: