ἀ-καιρέω

[67] ἀ-καιρέω, auch med., keine gelegene Zeit haben, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 67.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: