ἀ-καιρεύομαι

[67] ἀ-καιρεύομαι, zu unrechter Zeit sprechen, Philo.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 67.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: