ἀ-καλλής

[67] ἀ-καλλής, ές, unschön, Luc. hist. conscr. 48; γῆ αὐχμ ηρὰ καὶ ἀκ. Prom. 14; καὶ ἄμορφος εἰκών Plut. amat. 9 M.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 67.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: